Ptaki Przylatujące Do Polski Na Wiosnę

ptak
zwierzę o ciele pokrytym piórami, mające dwie nogi i dziób oraz skrzydła, dzięki którym potrafi latać, ptasi, ptaszydło, ptaszysko
domek dla ptaków
drewniana budka dla ptaków
ptak gniazdowy
ptak przebywający stale w miejscu urodzenia
ptak łowczy
ptak drapieżny przyuczony do polowania na inne ptaki
ptak przelotny, wędrowny
ptak, który co roku w określonym czasie odlatuje do ciepłych krajów
rajski ptak
ptak o bogatym, barwnym upierzeniu, żyjący w Nowej Gwinei i Australii
ptaki,
Aves, gromada stałocieplnych kręgowców z grupy owodniowców;
ptaki łowcze,
ptaki drapieżne, oswajane, układane i używane do celów łow. w rozpowszechnionym dawniej sokolnictwie;
rajskie ptaki,
cudowronki
, Paradisaeinae, podrodzina ptaków z rzędu wróblowych, zw. obecnie → cudowronkami.
drapieżne ptaki,
drapieżne,
dawna nazwa rzędu obejmującego 5 rodzin: kondory, rybołowy, jastrzębiowate, sekretarze, sokoły.
obrączkowanie ptaków,
znakowanie ptaków przez zakładanie im na nogę aluminiowej obrączki z numerem i adresem zwrotnym, w celu uzyskania wiadomości o ich wędrówkach;
białaczki ptaków,
leukozy,
zakaźne, zaraźliwe, wirusowe choroby nowotworowe kur, rzadziej indyków, przepiórek, bażantów, kuropatw i perlic wywołane przez wirusy z rodziny Retroviridae;
Klee Paul, Pejzaż z żółtymi ptakami,

Miró Joan, Kobieta i ptak

Ognisty Ptak,

ospa ptaków,
zaraźliwa choroba wirusowa, gł. kur, indyków i gołębi;
pierzenie się ptaków,
okresowa zmiana upierzenia, 1–2 razy w roku lub co 2 lata;
Ptak Rajski,
łac. Apus, gwiazdozbiór nieba południowego;
tyfus ptaków,
zakaźna choroba gł. kur dorosłych wywołana przez Salmonella gallinarum;
wędrówki zwierząt,
migracje zwierząt,
czynne przemieszczanie się zwierząt (osobników, grup osobników lub całych populacji) na różne odległości.
dinozaury,
Dinosauria, nadrząd lądowych gadów naczelnych (archozaurów). Występowały od późnego triasu (ok. 200 mln lat temu) do końca kredy (65 mln lat temu) na wszystkich kontynentach; z terenów Polski znane wyłącznie z jurajskich tropów z G. Świętokrzyskich. przylecieć
#151 przylatywać 1. o owadach, ptakach, samolotach: przybyć dokądś też: przybyć dokądś samolotem
2. pot. przybiec lub przyjechać dokądś bardzo szybko

czerwiec polski
gatunek czerwca #150 owada, hodowany dawniej w Polsce ze względu na samice dostarczające czerwonego barwnika
język polski
urzędowy język w Polsce
konik polski
mały koń o maści myszatej lub bułanej, z ciemną pręgą na grzbiecie, wyhodowany w Polsce
ogar polski
pies myśliwski o krótkiej, czarnej lub ciemnoszarej sierści
owczarek nizinny polski
pies o długiej, kosmatej sierści
złoty polski
1. zob. I złoty.
2. polska jednostka pieniężna używana od XV do XIX w.

polski,I
dotyczący Polski, Polaków, polskość
polski,II
język polski
barwy polskie
biel i czerwień też: sztandar biało-czerwony
Młoda Polska
okres w literaturze i sztuce polskiej przypadający na lata 1890#1501918, młodopolski
bracia polscy
wyznawcy polskiego arianizmu
Polska,
państwo w środk. Europie, nad M. Bałtyckim
polska,
polskor,
pols,
szwedz. taniec pochodzenia pol. w szybkim tempie, metrum trójdzielnym, zbliżony rytmicznie do mazura;
Polska. Historia

Literatura. Najbardziej znane dzieła literatury polskiej

Polska. Warunki naturalne

Filozofia polska — główne szkoły, kierunki i przedstawiciele

Piłka nożna — rozgrywki piłkarskie w Polsce

polskie formacje wojskowe w I wojnie światowej,
formacje wojsk. walczące o niepodległość Polski 1914–18;
Polska. Królowie i książęta

Polska. Rezerwaty Biosfery

polskie siły zbrojne w II wojnie światowej,
regularne i konspiracyjne pol. formacje zbrojne walczące 1939–45 w obronie Polski i w celu wyzwolenia kraju spod okupacji;
wojna polsko-bolszewicka
1919–21,
wojna między Polską a sowiecką Rosją;
Komitet Narodowy Polski
w USA,
Komitet Polski w Ameryce, Komitet Wygnańców Polskich w Ameryce,
działał 1834–38, zał. w Nowym Jorku przez byłych uczestników powstania listopadowego 1830–31;
Komitet Prognoz „Polska w XXI w.”,
naukozn. międzywydziałowy komitet badawczy przy Prezydium PAN, utw. 1990;
Polska A, B, C,
określenie 3 obszarów II RP różniących się pod względem ekon.; wiosna
1. pora roku między zimą a latem
2. daw. rok życia
wiosenny, wiosennie, wiosenka
„praska wiosna”,
próba demokratyzacji ustroju komunist. w Czechosłowacji 1968;
Praska wiosna

Wiosna Ludów,
określenie fali rewolucji w Europie 1848–49.
Wiosny i jesienie,
Chunqiu, kronika chińskiego księstwa Lu (722–481 p.n.e.);
Literatura. Najbardziej znane dzieła literatury polskiej

Niemcy. Historia

Włochy. Historia

Aleksander III Wielki,
zw. Macedońskim,
gr. Aléxandros,
ur. VII 356 p.n.e. Pella, zm. 10 VI 323 p.n.e. Babilon, król Macedonii od 336 p.n.e. syn Filipa II i Olimpias.
Bradecki
Tadeusz, ur. 2 I 1955, Zabrze, reżyser, aktor;
Centaur,
Centaurus, gwiazdozbiór nieba południowego;
Desnica
Vladan, ur. 17 IX 1905, Zadar, zm. 4 III 1967, Zagrzeb, pisarz chorwacki;
jare rośliny,
jednoroczne rośliny uprawne, siane na wiosnę i dające plon w tym samym roku;
Kim Ki-duk,
ur. 1 I 1960, Bongwha (Korea Pd.), koreań. reżyser i scenarzysta;
Korona Północna,
Corona Borealis, gwiazdozbiór nieba północnego;
mistral
[fr.], silny, chłodny, suchy wiatr północny lub północno-zachodni wiejący w dolinie Rodanu i na śródziemnomor. wybrzeżu Francji;

ptaki przylatującedo polski na wiosnę, pptaki przylatujące do polski na wiosnę, ptaki przyatujące do polski na wiosnę, ptaki przylatujące do oplski na wiosnę, ptaki prylatujące do polski na wiosnę,